Odpady niebezpiecznie to takie, których nie wolno wyrzucać do koszy na śmieci, wylewać do ścieków ani pozostawiać przy kontenerach, ponieważ mogłyby poważnie zagrażać środowisku. Do grupy takich szkodliwych odpadów zaliczamy między innymi olej przepracowany i olej posmażalniczy. Odpady olejowe podlegają przepisom o utylizacji i należy pozbywać się ich w sposób zgodny z prawem. Dlaczego najlepiej skorzystać w tym wypadku z usług wyspecjalizowanej firmy?

Olej przepracowany to wszystkie olejowe odpady, które są generowane w przemyśle motoryzacyjnym i w innych zakładach. Zużyty olej silnikowy, oleje przekładniowe i inne zawierają w swoim składzie toksyczne substancje chemiczne, które po przedostaniu się do wód gruntowych mogłyby doprowadzić ich poważnego skażenia. Takie odpady poważnie zagrażają zatem ekosystemowi. Również zużyty olej gastronomiczny należy do grupy niebezpiecznych odpadów. Po wylaniu olejów do kanalizacji z czasem mogłoby dojść do jej zatkania. Pozostawianie odpadów olejowych na śmietniku jest również nielegalne i zagrożone kara finansową.

Jak zatem pozbywać się odpadów olejowych? W świetle prawa za ich prawidłową utylizację odpowiada właściciel, czyli często właściciel przedsiębiorstwa, które wygenerowało zużyty olej. Właściciel jest obowiązany do przekazania odpadów do utylizacji (recykling i dalsze wykorzystanie) lub do unieszkodliwienia (gdy olej nie podlega już dalszej regeneracji ze względu na swoje właściwości). Odpady należy przekazać odpowiedniej jednostce, która będzie mogła zagospodarować je w sposób zgodny z prawem. Najłatwiejszym sposobem jest w tym wypadku przekazanie oleju firmie oferującej skup przepracowanego oleju.

Skup przepracowanego oleju – najlepszy sposób pozbycia się odpadów

Korzystając z usług profesjonalnej firmy, pozbywamy się w znacznym stopniu odpowiedzialności za odpady. Z chwilą przekazania oleju firmie oferującej skup, olej przechodzi na jej własność w świetle prawa. Przedsiębiorstwa takie odpowiadają najczęściej za odbiór i transport odpadów. Przed ich odebraniem dostarczają specjalne zbiorniki z pokrywą. Oleju przepracowanego nie można przechowywać w żadnym innym, nieprzystosowanym pojemniku ani przelewać, ponieważ mogłoby to powodować, że wydzielanie szkodliwych oparów. Po zapełnieniu zbiorników firma odbierająca transportuje odpady do miejsca utylizacji, w odpowiednich warunkach.

Przekazanie odpadów olejowych do skupu to najprostszy, najwygodniejszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób na pozbycie się problemu. Przepisowe postępowanie z olejem przepracowanym jest obowiązkiem ich właściciela. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy gwarantuje pewność, że pozbywamy się odpadów olejowych w sposób zgodny z prawem.

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Zapraszamy na stronę Wektor