Transakcja sprzedaży samochodu wymaga od właściciela odpowiedniego przygotowania. Związane jest to nie tylko z odpowiednim zadbaniem o samo auto i jego stan i wygląd, ale również o liczne formalności, które umożliwią legalny przebieg sprzedaży.

formularz kupna sprzedaży samochodu

Niezbędny jest formularz kupna sprzedaży samochodu, który musi zostać uzupełniony w obecności obu stron. Jest to umowa wiążąca pomiędzy dwoma osobami, które biorą udział w transakcji. Formularz sprzedaży samochodu dostępny jest w wielu wzorach na stronach internetowych wystarczy wpisać hasło formularz kupna sprzedaży samochodu i wybrać jedno z nich.

formularz sprzedaży samochodu

Należy pamiętać o tym, że formularz sprzedaży samochodu musi być wypełniony w dwóch egzemplarzach, jeden dla sprzedawcy i jeden dla kupca. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to najważniejszy dowód. Zawarte muszą w nim być informacje na temat sprzedawanego samochodu oraz dane obu stron biorących udział w transakcji. Formularz taki można wydrukować lub też napisać własnoręcznie w obecności klienta. Zatem każdy z nas niezależnie od tego czy kupuje czy sprzedaje auto musi pamiętać o tym elemencie.