Zużyty olej jest inaczej nazywany olejem przepracowanym. Należy on do szczególnej grupy odpadów, które w istotny sposób zagrażają środowisku oraz zdrowiu ludzi i zwierząt. Do generowania odpadów olejowych dochodzi w warsztatach samochodowych, ale także w innych przedsiębiorstwach oraz w gastronomii (olej posmażalniczy również stanowi niebezpieczny odpad). Właściciel odpadu olejowego jest zobowiązany przepisami prawa do przekazania odpadów do utylizacji w bezpieczny, określony poprzez ustawę sposób. Jak pozbywać się oleju przepracowanego? W jaki sposób można oddać go do skupu?

Przepracowany olej należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Jest to olej, który utracił swoje pierwotne właściwości na skutek eksploatacji. W jego składzie znajdują się po zużyciu przede wszystkie toksyczne substancje chemiczne zagrażające środowisku. Składniki mineralne ulegają degradacji.

Olej stanowi dodatkowo zagrożenie mechaniczne. W razie ewentualnego wylania go do odpływu możemy doprowadzić do zatkania rur. Z tych względów odpady olejowe należą do niebezpiecznych oraz szczególnie uciążliwych dla podmiotów które je generują. Zarówno w przypadku właścicieli warsztatów samochodowych, dużych przedsiębiorstw, gdzie używa się oleju do maszyn przemysłowych, jak również zakładów gastronomicznych pojawia się pytanie, jak pozbywać się dużych ilości przepracowanego oleju. Z problemem borykają się dodatkowo osoby prywatne – na przykład samodzielnie wymieniające olej silnikowy w pojazdach samochodowych. Co zrobić z odpadami olejowymi, aby nie narazić się na karę finansową?

Skup przepracowanego oleju – na ratunek przedsiębiorcom

Przedsiębiorcom, którzy borykają się z problemem generowania przez zakład odpadów olejowych, na ratunek przychodzą firmy oferujące skup przepracowanego oleju. Na rynku funkcjonują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem i transportem odpadów niebezpiecznych. Z chwilą przekazania przepracowanego oleju odo skupu części odpowiedzialności przechodzi z ich właściciela na odbiorcę. Firmy realizujące odbiór przekazują następnie odpady olejowe z bezpiecznych warunkach podmiotom, które zajmują się ich przetworzeniem i przystosowaniem do dalszego wykorzystania,

Przepracowany olej posiada swoją wartość rynkową ze względu na fakt, że może być wykorzystany jako źródło energii podczas spalania w specjalnie dostosowanych kotłach, a także w produkcji biopaliw, tworzyw sztucznych czy też jako baza do produkcji olejów smarowych. Europejskie prawo coraz solidniej dokumentuje takie procesy i wpisuje sie to w ekologiczny trend.