Wszystkie opony posiadają specjalne oznaczenia na swojej powierzchni. Jeśli następuje wymiana opon, to pozwalają one w łatwy sposób dobrać odpowiednie ogumienie do danego modelu samochodu. Liczy się tutaj rozmiar opony i rodzaj opony. Przy określaniu rozmiaru opony występuje kilka cyfr. Pierwsza z nich, to szerokość opony podana w milimetrach.

Drugim oznaczeniem jest procentowa wartość profilu opony. Jeśli mamy podaną tutaj cyfrę 80, to oznacza, że wysokość wynosi 80 procent jej szerokości. Literka R oznacza oponę radialną, natomiast znak „-„ lub literka B świadczy o tym, że jest to opona diagonalna (w przypadku opasanej opony diagonalnej, to literki MBS). Kolejna wartość, to średnica osadzenia podana w calach. Kolejna litera oznacza indeks prędkości dopuszczalnej. W Internecie można łatwo sprawdzić, jakie prędkości odpowiadają danym literom. Minimum, to P, czyli maksymalna prędkość 150 km/h – obecnie wszystkie opony pozwalają na znacznie szybszą jazdę. Niekiedy wulkanizacja nie podaje indeksu prędkości, gdyż jest to zbędne.