Żurawie wieżowe w mowie potocznej nazywane są po prostu dźwigami. Jest to jedno z największych urządzeń wykorzystywanych na wielu budowach. Wolnostojący maksymalnie może unieść się do wysokości 100 metrów, natomiast gdy przytwierdzony jest do budynku, wówczas zasięg jego pracy zależy jedynie od długości liny podnoszącej. Co ciekawe największy żuraw jaki do tej pory został wyprodukowany jest w stanie udźwignąć ciężar nie większy niż 80 000 kilogramów, maksymalnie podnosząc się do wysokości 110 metrów.

Podziałów żurawi jest kilka. Dzieli się je w zależności od typu wysięgnika ( z wysięgnikiem wodzakowym lub wychylnym), ze względu na miejsce obrotu (górnoobrotowe i dolnoobrotowe), sposób montażu (samomontujące się lub montowane przy pomocy żurawia pomocniczego). Żurawie klasyfikowane są również ze względu na sposób posadowienia na stacjonarne (na kotwie traconej, na podwoziu, na szybie windy) oraz przejezdne ( szynowe lub gąsienicowe). Sposób transportu żurawia na teren budowy w głównej mierze zależy od jego konstrukcji. Transportowane mogą być zarówno za pomocą tira jak i ciągnięte za ciągnikiem siodłowym lub balastowym.