Osoby, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą, mają obowiązek oznaczenia jej rodzaju. Należy zrobić to przy pomocy kodów PKD. Są to symbole, które mają na celu sklasyfikowanie wykonywanej przez konkretnego przedsiębiorcę działalności. PKD to skrót od „Polska Klasyfikacja Działalności”. Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG, znajduje się lista kodów PKD. Z jej pomocą, początkujący przedsiębiorcy bez trudu odnajdą kod odpowiadający formie działalności, jaką zamierzają wkrótce prowadzić.

 

Lista podzielona jest na sekcje, działy, grupy, klasy oraz symbole PKD, w kolejności alfabetycznej. Znajdujące się na liście kody, zawierają szczegółowe opisy dotyczące specyfiki konkretnych działalności. Można także przeczytać, jakich czynności dana sekcja nie obejmuje, a jakie można swobodnie wykonywać w ramach wybranego kodu.